logo
เขต

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

ตามไปดูประเภทวีซ่าของเกาหลีและเอกสารที่จำเป็นกัน!

Namdong Park.
6 months ago

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี


สวัสดีค่ะทุกคน! พวกเรา Creatrip ศูนย์รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวเกาหลีที่อัพเดทโดยคนเกาหลีในทุกๆวัน


#เที่ยวเกาหลี #ข้อมูลการท่องเที่ยวเกาหลี

#ประเภทวีซ่า #ไม่ต้องขอวีซ่า

#ขั้นตอนการผ่านตม.ของแต่ละประเทศ


หลายคนมีความสงสัยเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าที่ต้องขอเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะที่เกาหลี~ วันนี้เราจะมาแนะนำประเภทของวีซ่าที่คุณต้องขอเพื่อเดินทางมายังประเทศเกาหลีสำหรับแต่ละประเทศ!

เตรียมความพร้อมสำหรับทริปเกาหลีที่แสนเพอร์เฟคไปด้วยกันกับ Creatrip!


  🤞🏻Subscribe พวกเรา Creatrip บน Youtube 

Creatrip Instagram
instagram.com/creatrip.thailand

🎈ช้อปปิ้ง|สั่งซื้อสินค้าเกาหลี


สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

1. ประเภทวีซ่าของเกาหลี

ประเทศเกาหลีมีวีซ่าหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ในการเดินทางและระยะเวลาที่พำนัก คุณอาจที่จะคุ้นเคยกับวีซ่า B-1, B-2 ที่ต้องทำเรื่องเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีหรือวีซ่า D-2, D-4 สำหรับผู้ที่เดินทางมาเรียนที่ประเทศเกาหลี~ เราจะมาแนะนำวีซ่าประเภทอื่นๆที่คุณอาจจำเป็นต้องขอสำหรับเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

หมายเหตุ  วีซ่าระยะสั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2022 เป็นต้นไป

จุดประสงค์ในการเดินทางระยะเวลาที่พำนัก
ต่ำกว่า 90 วันมากกว่า 90 วัน
การทูต, ติดต่อราชการ, ทำข้อตกลงA-1 (นักการทูต)
A-2 (ข้าราชการ)
A-3 (ทำข้อตกลง)
ท่องเที่ยว, อีเวนท์, พบปะB-1 (ไม่ต้องขอวีซ่า)
B-2 (ท่องเที่ยว/ต่อเครื่อง)
C-3 (ท่องเที่ยวระยะสั้น)

วิชาการC-3 (ท่องเที่ยวระยะสั้น)

D-2 (นักเรียน)
D-4 (ฝึกทั่วไป)
ทำงานC-4 (ทำงานระยะสั้น)E-1 (อาจารย์)
E-2 (ไกด์สื่อสาร)
E-3 (นักวิจัย)
E-4 (ไกด์ผู้เชี่ยวชาญ)
E-5 (ผู้เชี่ยวชาญ)
E-6 (ทำการแสดง)
E-7 (ทำงานแบบมีทักษะ)
E-8 (ทำงานตามฤดู)
E-9 (ทำงานแบบไม่มีทักษะ)
E-10 (ประมง)
H-1 (เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
H-2 (จ้างงานระยะสั้น)
ธุรกิจC-3 (ท่องเที่ยวระยะสั้น)

D-7 (ต่างด้าว)
D-8 (ลงทุนทางธุรกิจ)
D-9 (การจัดการแลกเปลี่ยน)
เยี่ยมญาติ, อาศัยกับครอบครัว, ผู้ติดตาม, คนเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศB-1 (ไม่ต้องขอวีซ่า)
B-2 (นักท่องเที่ยว)
C-3 (ท่องเที่ยวระยะสั้น)
F-1 (เดินทางภายในประเทศ)
F-2 (ผู้อาศัย)
F-3 (ผู้ติดตาม)
F-4 (คนเกาหลีในต่างแดน)
F-5 (ผู้อาศัยถาวร)
อื่นๆC-1 (ครอบคลุมแบบไม่ถาวร)
C-3 (ท่องเที่ยวระยะสั้น)
D-1 (วัฒนธรรมและศิลปะ)
D-3 (ฝึกทางเทคนิค)
D-5 (ครอบคลุมใหม่)
D-6 (ศาสนนา)
D-10 (หางาน)
G-1 (อื่นๆ)

ประเภท B : B1 และ B2 คือสถานะของผู้อาศัยสำหรับประชาชนจากประเทศที่มีข้อตกลงการยกเว้นวีซ่ากับประเทศเกาหลี คุณสามารถที่จะพำนักอยู่ที่เกาหลีได้สำหรับหลายจุดประสงค์ เช่น ท่องเที่ยว, ร่วมงานอีเวนท์หรือเยี่ยมญาติ ถึงแม้ว่าพาสปอตจะไม่มีสติ๊กเกอร์วีซ่าก็ตาม

ประเภท C : C1 คือสถานะของผู้อาศัยสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาในจุดประสงค์ของการพักอาศัยแบบไม่ถาวร และ C4 คือการทำงานระยะสั้น ขณะที่ C3 ออกเพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลายเช่นเดียวกับ B1 และ B2 วีซ่าพำนักระยะสั้นสามารถที่จะอยู่ในประเทศเกาหลีได้ไม่เกิน 90 วัน เช่นประเภท B แต่แตกต่างกันตรงที่ประเภท B ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเรื่องขอวีซ่า ในขณะที่ประเภท C ต้องทำเรื่องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

ประเภท D : ชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในประเทศเกาหลีสามารถที่จะขอวีซ่า D2 ได้และนักเรียนที่เดินทางมาเพื่อเรียนภาษาเกาหลีสามารถที่จะขอวีซ่า D4 ได้ ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการภาษาเกาหลี นอกจากนี้วีซ่า D1 คือวีซ่าสำหรับเรียนวัฒนธรรมและศิลปะเกาหลี ในขณะที่ D5 คือวีซ่าสำหรับเรียนวัฒนธรรมและศิลปะเกาหลีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ระยะเวลาพำนักและเรียนเป็นเวลานาน D6 คือวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางมาเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น เผยแพร่ศาสนา, D7 ออกให้สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทต่างประเทศซึ่งมีสาขาอยู่ที่ประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ส่วนวีซ่า D8, D9 จะออกให้สำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุน ส่วนวีซ่าสุดท้าย D10 คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการหางานในประเทศเกาหลี

ประเภท E : E1 คือวีซ่าสำหรับเจ้าของภาษาในมหาวิทยาลัย, E2 คือวีซ่าสำหรับเจ้าของภาษาที่ให้การเลคเชอร์เกี่ยวกับวิชาการ, E3 คือวีซ่าสำหรับนักวิจัย, E4 วีซ่าสำหรับให้หรือทรานเวอร์สกิลในสาขาที่เฉพาะเจาะจง, E6 คือวีซ่าสำหรับทำกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำ/ การแสดง E7 คือวีซ่าสำหรับการทำงานในสายงานที่เฉพาะเจาะจงและต้องใช้ทักษะสำหรับชาวต่างชาติ เช่น การแปลและการทำการตลาดในต่างประเทศ, E8 สำหรับแรงงานระยะสั้นในภาคการเกษตร, E9 จะถูกออกให้สำหรับผู้ที่ทำการที่ไม่ต้องใช้ทักษะในภาคอุสาหกรรม ส่วน E10 จะออกให้สำหรับชาวประมง

ประเภท F : F1 คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาเพื่อพบญาติ, F2 คือชาวต่างชาติที่สามารถอาศัยในอยู่เกาหลีได้ในระยะยาว, F3 คือวีซ่าสำหรับครอบครัวของชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในเกาหลีพร้อมวีซ่า, F4 คือวีซ่าสำหรับคนเกาหลีที่อาศัยอยึ่ในต่างแดน, F5 คือวีซ่าสำหรับผู้อาศัยในเกาหลีแบบถาวร ซึ่งชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F2, F4, F5 และ F6 สามารถที่จะทำงานที่ประเทศเกาหลีได้

ประเภท H : H1 จะเป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่มีจุดประสงค์หลักคือการท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจ้างงานระยะสั้นเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและ H2 จะออกให้แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและถือวีซ่า Visiting Compatriots (C38)

ประเภท G계열: G1 เป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ป่วยต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีเพื่อรับการรักษาหรือพักฟื้นที่สถาบันการแพทย์ในประเทศ และสำหรับสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย เช่น คู่สมรส ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศร่วมกันเพื่อดูแลผู้ป่วย


2. ลิสต์ของประเทศที่ไม่ต้องของวีซ่า

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีสีเขียว : ประเทศที่มีข้อตกลงไม่ต้องทำการขอวีซ่า

ข้อตกลงไม่ต้องทำการขอวีซ่าคือระบบที่ทำให้ประเทศซึ่งมีข้อตกลงระหว่างกันไม่จำเป็นที่จะต้องทำการขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศดังกล่าว โดยเราจะมาบอกกันว่าประเทศไหนไม่จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศเกาหลีกันบ้างค่ะ* รัฐบาลเกาหลีได้ระงับข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับบางประเทศเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 13 เมษายน 2020 (จันทร์) เพื่อป้องกัน COVID-19 จากต่างประเทศ

ดังนั้นผู้ที่ต้องการมาเกาหลีเพื่อพำนักระยะสั้น เช่น การท่องเที่ยว มาเรียนสอนภาษา หรือบุคคลที่ต้องการมาเยี่ยมญาติจะต้องมีวีซ่า

นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรการการเข้าประเทศในแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าประเทศผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตก่อนเดินทางออกนอกประเทศ

*หากมีการอัปเดตข้อมูล Creatrip จะอัปเดตบล็อกด้านบนเป็นระยะๆ ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนเดินทางผู้ถือพาสปอตทั่วไป

ประเทศระยะเวลาพำนักเว็บไซต์ของสถานทูตเกาหลี
สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีไต้หวัน90 วัน

สถานทูตเกาหลีในประเทศไต้หวัน

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีญี่ปุ่น90 วัน

สถานทูตเกาหลีในประเทศญี่ปุ่น

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีมาเก๊า90 วัน

สถานทูตเกาหลีในประเทศมาเก๊า

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีฮ่องกง90 วัน

สถานทูตเกาหลีในประเทศฮ่องกง

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีมาเลเซีย90 วัน

สถานทูตเกาหลีในประเทศมาเลเซีย

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีไทย90 วัน

สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีสหรัฐอเมริกา90 วัน

สถานทูตเกาหลีในประเทศสหรัฐอเมริกา

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีสิงคโปร์90 วัน

สถานทูตเกาหลีในประเทศสิงคโปร์


หากคุณมีจุดประสงค์อื่นในการเดินทางมายังประเทศเกาหลีซึ่งใช้เวลาในการพำนักที่ประเทศเกาหลีนานกว่า 90 วัน โปรดทำการยื่นเรื่องของวีซ่าที่ตรงกับจุดประสงค์การเดินทาง โดยการยื่นเรื่องขอวีซ่าสามารถที่จะขอได้ที่สถานทูตเกาหลีในแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถที่จะเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องได้จากลิ้งค์ของสถานทูตแต่ละประเทศที่ด้านบน

*ผู้ที่ถือพาสปอตนักการทูต/ข้าราชการจากประเทศจีน, เวียดนาม, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์สามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องทำการขอวีซ่า


3. K-ETA

ที่มา : k-eta

สำหรับประเทศที่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับเกาหลีหรือเข้าประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการประชุมต่างๆ ฯลฯ สามารถใช้ระบบ K-ETA เพื่อขอรับใบอนุญาติเดินทางเข้าเกาหลี

หากเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางจากประเทศใดๆตามลิงค์ด้านล่าง จะสามารถลงทะเบียนผ่าน K-ETA ได้

ณ ขณะนี้ สหรัฐอเมริกา ไทย สาธารณรัฐเช็ก และสิงคโปร์มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว และถ้าหากต้องการเตรียมสอบประเทศอื่นๆเพิ่มเติม สามารถดูได้ากลิ้งค์ด้านล่าง

ลงทะเบียน K-ETA

*หากต้องการเดินทางไปเกาหลีเป็นเวลานานกว่าเวลาที่ระบุไว้ใน K-ETA เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการออกวีซ่าตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

การออกวีซ่าสามารถทำได้ผ่านสถานทูตเกาหลีในแต่ละประเทศ สำหรับเอกสารที่จำเป็น โปรดดูที่เว็บไซต์ของสถานทูตในตารางด้านบน


1. ข้อควรระวังของการลงทะเบียน K-ETA

 • ใบสมัคร K-ETA จะต้องกรอกให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินหรือเรือ มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิ์ต่างๆ เช่น สิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศได้
 • K-ETA มีอายุ 2 ปี และใบอนุญาต K-ETA ไม่รับประกันการเข้าสู่ประเทศเกาหลี การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่การพิจารณาจากการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี
 • หากกรอกข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องเมื่อสมัคร K-ETA ใบอนุญาต K-ETA อาจถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา และอาจถูกลงโทษหรือจำกัดไม่ให้เข้าประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเกาหลี
 • ค่าธรรมเนียม K-ETA คือ 10,000 วอน (ประมาณ 270-300 บาท) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจคัดกรองและไม่สามารถคืนเงินได้แม้ว่าใบสมัครจะถูกปฏิเสธ
 • K-ETA Center จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบุคคลที่สาม (ตัวแทน ฯลฯ)
 • แม้ว่าระยะเวลา K-ETA ที่มีผลบังคับใช้ (2 ปี) จะยังคงอยู่ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ เพศ วันเกิด สัญชาติ ข้อมูลหนังสือเดินทาง (หมายเลขหนังสือเดินทาง) ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลโรคติดเชื้อ จะต้องทำการลงทะเบียน K-ETA อีกครั้ง
 • หากวัตถุประสงค์ในการเข้าที่พัก และข้อมูลการติดต่อมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการออก K-ETA จะต้องแก้ไขบนเว็บไซต์ K-ETA
 • ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต K-ETA จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเข้าประเทศ 
 • ผู้รับมอบฉันทะสามารถการยื่นขอ K-ETA ได้ และสามารถสมัครได้สูงสุด 30 คน (รวมทั้งผู้สมัคร)

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน K-ETA

 • ต้องลงทะเบียน K-ETA อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินหรือเรือที่มุ่งหน้าไปยังเกาหลี และสามารถสมัครได้บนเว็บไซต์หลักหรือแอปมือถือของ K-ETA
 • หลังจากยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัคร กรอกอีเมล ข้อมูลหนังสือเดินทาง และข้อมูลการสมัคร จะต้องทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
 • การตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวัน

3. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน K-ETA

 • ค่าธรรมเนียม K-ETA คือ 10,000 วอนต่อคน
 • เมื่อชำระค่าธรรมเนียม จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการชำระเงินออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้แม้จะถูกปฏิเสธการสมัคร
 • ถ้าหากบัตรเครดิตไม่สามารถใช้ในการชำระเงินต่างประเทศได้ จะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ โปรดสอบถามรายละเอียดจากบริษัทบัตรเครดิต


โฮมเพจ K-ETA


4. การขอวีซ่าของประเทศอื่นๆ

ประเทศจีน

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

คุณสามารถที่จะค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตเกาหลี สถานทูตเกาหลีในประเทศจีน

1. เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอวีซ่านักท่องเที่ยวทั่วไป (C-3-9)

 • แบบฟอร์มการขอวีซ่า ลิ้งค์
 • รูปภาพ 1 ภาพ
 • พาสปอต
 • บัตรประชาชน
 • เอกสารทางการเงิน
  1. ใบรับรองการทำงานและใบประกันสังคมการจ้างงาน
  2. หากไม่มีเอกสารข้างต้น สามารถใช้แบงค์สเตทเมนท์ 6 เดือนย้อนหลังฉบับจริงและเอกสารการชำระภาษีส่วนบุคคลย้อนหลัง 6 เดือนฉบับจริงแทนได้

*บุคคลดังต่อไปนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารทางการเงิน

 • ผู้ที่พำนักอยู่ในเมืองใหญ่ : สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนและพาสปอตแทนได้
 • นักเรียนประถม, มัธยม : สามมารถใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนแทนได้
 • นักศึกษามหาวิทยาลัย : สามารถใช้เป็นทรานสคริปอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ (www.chsi.com.cn
 • บริษัททัวร์
 • ชาวต่างชาติในจีน

  ผู้ที่เดินทางไปยัง 22 ประเทศในกลุ่ม OECD: วีซ่า, สแตมป์การเข้าออกประเทศ, บันทึกการเข้าออกประเทศ (ออกโดยสำนักความมั่นคงสาธารณะ)

2. ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการยื่นเรื่องขอวีซ่า

โปรดทำการยืนเรื่องที่เขตอำนาจศาลท้องถิ่น

 • เวลาในการยื่นเรื่องและขอรับวีซ่า
  • ยื่นเรื่อง : 09:00~11:30
  • ขอรับ : 14:00~17:00
 • เวลาในการพิจารณา
  • วีซ่าท่องเที่ยวผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวชั้นนำ : ภายใน 4 วัน
  • วีซ่าท่องเที่ยวผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวอื่นๆ : ภายใน 5 วัน
 • ค่าธรรมเนียม
  • วีซ่าระยะสั้น (เดินทางไม่เกิน 90 วัน): 280 หยวน
  • วีซ่าระยะบยาว (เดินทางมากว่า 90 วัน): 420 หยวน
  • ออกวีซ่าได้เพียงครั้งเดียวในช่วง COVID-19
  • ไม่สามารถออกวีซ่าแบบด่วนได้ในช่วง COVID-19

3. วิธีการยื่นเรื่องขอวีซ่าและขอบเขตข้อมูลเบื้องต้น

 • ผู้ที่ถือพาสปอตทั่วไปสามารถที่จะทำการยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ที่กระทรวงการต่างประเทศจีน
 • การยื่นเรื่องขอทำวีซ่าสามารถที่จะยื่นได้ผ่านเอเจนซี่ที่ได้รับการรองรับ

4. ค่าทำวีซ่า

ประเภทของวีซ่าค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเร่งด่วน
วีซ่าเดียววีซ่าระยะสั้น
(ภายใน 90 วัน)
280元 420元
วีซ่าระยะยาว
(มากกว่า 91 วัน)
420元560元
2 วีซ่าวีซ่าส่วนบุคคล490元630元
หลายวีซ่า (รวมทั้งระยะสั้นและยาว)630元910元
ต่อระยะเวลาในการอนุญาตเข้าประเทศ140元

 


เวียดนาม

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี


ทุกคนสามารถที่จะค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ สถานทูตเกาหลีในประเทศเวียดนาม ได้เลยนะคะ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าระยะสั้น (C-3)

1. เอกสารทั่วไปที่จำเป็น (มากับทัวร์ + มาส่วนตัว)

 • หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา
 • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า (พร้อมรูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 1 รูป)
 • เอกสารประจำตัว
 • เอกสารพิสูจน์ความสามารถทางเศรษฐกิจ (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝาก)

2. เอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวส่วนบุคคล

 • กำหนดการเดินทางในเกาหลี (ภาษาอังกฤษหรือเกาหลี)
 • ใบรับรองที่พักหรือโรงแรมในเกาหลี
 • ต้นฉบับหนังสือเชิญของผู้เชิญและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
 • สำเนาบัตรคนต่างชาติทั้งสองด้าน
 • ใบรับรองการจ้างงานของผู้เชิญหรือใบรับรองการลงทะเบียนเรียน (ภาษาอังกฤษหรือเกาหลี)


ขั้นตอนทั่วไปในการขอวีซ่า

1. สถานที่: สถานทูตเกาหลีในเวียดนาม

 • ที่อยู่: 107 Nguyen Du Street, District 1. Ho Chi Minh City Vietnam

2. เวลายื่นคำร้องขอวีซ่าและการออกวีซ่า: วันธรรมดา 09:00 - 17:00 น.

3. ระยะเวลาในการตรวจสอบ: 10 วันทำการ


ค่าดำเนินการ

 • เดินทางเข้าเกาหลีน้อยกว่า 90 วัน: $20
 • เดินทางเข้าเกาหลี 91 วันขึ้นไป: $50
 • วีซ่าคู่แต่งงาน: $60
 • วีซ่าอื่น ๆ: $80


อินโดนีเซีย

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี


ทุกคนสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สถานทูตเกาหลีในประเทศอินโดนีเซีย ได้เลยค่ะ

1. เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป (C-3-9)

 • สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางฉบับจริง 1 ชุด
 • ฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า 1 ชุด
 • รูปถ่ายติดหนังสือเดินทาง 1 รูป (สี 3.5 ซม. x 4.5 ซม.) แนบไปกับแบบฟอร์มการขอวีซ่า
 • เอกสารประจำตัวของผู้สมัคร
  • หากกำลังทำงาน: หนังสือรับรองการทำงาน
  • หากเป็นนักศึกษา: ใบรับรองการลงทะเบียนเรียน
  • นักธุรกิจ: หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
 • สำเนาใบรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน (เลือก 2 ฉบับ)
  • ใบแจ้งยอดธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (ใบแจ้งยอดธุรกรรมที่ออกโดยธนาคาร)
  • รายละเอียดเงินเดือนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  • เอกสารรับรองการชำระภาษีอย่างน้อย 1 ปี
  • สำเนาทะเบียนรถ (สำหรับรถสี่ล้อ)
  • รายการใช้บัตรเครดิตในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  • เอกสารอื่น ๆ ที่สามารถพิสูจน์รายได้ได้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
  • ประเภทเอกสารที่ไม่ผ่านการรับรอง - ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์, ทะเบียนที่ดิน, ใบรับรองอาคาร
 • ข้อตกลงการกักตัว


ขั้นตอนทั่วไปในการขอวีซ่า

1. สถานที่

 • การสมัครที่สถานทูต: วีซ่า A-1, วีซ่า A-2, วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียน, วีซ่าด้านมนุษยธรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว
 • สำหรับวีซ่าอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น ให้สมัครที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า: KVAC ชั้น 5, Lotte Shopping Avenue, Jalan Prof.DR.Satrio No.3-5, Jakarta Selatan

2. เวลายื่นคำร้องขอวีซ่าและการออกวีซ่า:

 • เวลาทำการ: วันธรรมดา 10:00 - 15:00 น.
 • เวลาออกเอกสาร: วันธรรมดา 11:00 - 16:00 น.

3. ระยะเวลาในการตรวจสอบ: 8 วันทำการ


ค่าดำเนินการ

 • Single Visa (90วันหรือน้อยกว่า): 816,000 Rp
 • Single Visa (91วันหรือมากกว่า): 1,104,00 Rp
 • *ไม่สามารถทำ Multiple Visa ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19


อินเดีย

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี


ทุกคนสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ สถานทูตเกาหลีในประเทศอินเดีย ได้เลยค่ะ

 • ปัจจุบันการออกวีซ่าท่องเที่ยวถูกจำกัด ส่วนการเยี่ยมเยียนคนรู้จักหรือญาติ และการมาทำธุรกิจจะต้องมีจดหมายเชิญ
 • ยกเว้นในกรณีที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น การลงทุน/เทคโนโลยีในเกาหลี สถานทูตจะตรวจสอบและออกเอกสารที่จำเป็นให้


1. เอกสารประกอบการขอวีซ่าระยะสั้นทั่วไป (C-3)

 • แบบฟอร์มคำร้องขอออกวีซ่า คลิก
  เมื่อสมัครวีซ่า C-3 ก็จะต้องกรอก 4 รายการที่จำเป็นด้านล่าง
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลหนังสือเดินทาง
  • ข้อมูลสำหรับติดต่อ
  • ข้อมูลที่พักอาศัย
 • รูปถ่ายหนังสือเดินทาง 2 ใบ
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
 • หลักฐานการชำระภาษีอย่างน้อย 1 ปีหรือใบแจ้งยอดธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบรับรองสุขภาพ
 • ข้อตกลงการกักตัว


ขั้นตอนทั่วไปในการขอวีซ่า

1. ออฟฟิศ: New Delhi VFS center หรือเว็บไซต์ทางการของ Kalkata KVFS center

2. ระยะเวลาในการขอวีซ่าและการออกวีซ่า

โกลกาตา

 • เวลาทำการ: วันธรรมดา 10:00-13:00 น.
 • เวลาออกเอกสาร: วันธรรมดา 10:00-15:00 น.

นิวเดลี

 • เวลาทำการ: วันธรรมดา 09:30-12:30 น.
 • เวลาออกเอกสาร: วันธรรมดา 09:30-17:00 น.

*ศูนย์ออกวีซ่า (VFS) ในปัจจุบันรับออกวีซ่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (บังคับใช้ 2021. 07. 21)

3. ค่าดำเนินการ: 1,000 hrs ~ 1300 hrs


ฟิลิปปินส์

สรุปวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

ทุกคนสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สถานทูตเกาหลีในฟิลิปปินส์ ได้เลยค่ะ

* ขึ้นอยู่กับการออกวีซ่า

วีซ่าระยะสั้น: ผู้ที่เดินทางไปเกาหลีเพื่อทำกิจกรรมทางธุรกิจที่จำเป็น เช่น การทูต/หน้าที่ราชการ, สมาชิกในครอบครัวของพลเมือง, สมาชิกในครอบครัวของผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติระยะยาวในเกาหลี (F-3), การจัดหาการลงทุน/เทคโนโลยี, และสาเหตุด้านมนุษยธรรม เช่น การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว, วีซ่าชั่วคราว (C-1), การจ้างงานระยะสั้น (C-4)

วีซ่าระยะยาว: วีซ่าระยะยาวทั้งหมด (A, D, E, F, H, และวีซ่าที่สามารถอยู่ได้นานกว่า 91 วัน) ยังสามารถออกได้เป็นปกติ

1. เอกสารประกอบการขอวีซ่าระยะสั้นทั่วไป (C-3)

 • แบบฟอร์มคำร้องขอออกวีซ่า 링크
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 1 รูป
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (มีอายุมากกว่า 6 เดือน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ด้านที่มีรูปถ่าย)
 • OECD 국가 관광비자 소지자의 경우 비자면 복사 1부
 • สำเนาวีซ่าพำนักระยะยาวของฟิลิปปินส์, I-CARD, และตราประทับเข้าประเทศฟิลิปปินส์อย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้องฉบับจริง 1 ชุด (รวมถึงประเภทบัญชี, ยอดเงินในปัจจุบัน, วันที่เปิดบัญชี, และยอดเงินคงเหลือเฉลี่ย 6 เดือน)
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้องภายใน 3 เดือน (รายละเอียดธุรกรรมย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน)
 • เอกสารเพิ่มเติม
 • นักเรียน: ต้นฉบับใบรับรองการลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน 1 ฉบับ
 • พนักงาน: หนังสือรับรองการจ้างงานของบริษัทเดิม 1 ฉบับ, สำเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ 1 ฉบับ
 • นักธุรกิจ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 1 ฉบับ, สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 1 ฉบับ, สำเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้

*สำหรับการเชิญต่าง ๆ: สำเนาจดหมายเชิญจากผู้เชิญ 1 ชุด, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลี 1 ฉบับ

*กรณีเชิญบริษัท: สำเนาหนังสือรับรองการทำานพร้อมประทับตรา 1 ฉบับ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของบริษัท 1 ฉบับ


ขั้นตอนทั่วไปในการขอวีซ่า

1. สถานทูตเกาหลีในฟิลิปปินส์: การยื่นขอวีซ่าสามารถทำได้ผ่านตัวแทนท่องเที่ยวที่กำหนดเท่านั้น

2. ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่าและการออกวีซ่า

 • เวลาทำการ: วันธรรมดา 8:00~11:00 น.
 • เวลาออกเอกสาร: วันธรรมดา 13:30~16:00 น.

* อย่างไรก็ตาม คู่สมรสและบุตร, ผู้ถือใบรับรองการออกวีซ่า, นักเดินทางเพื่อธุรกิจสาธารณะ, และความต้องการเร่งด่วนด้านมนุษยธรรมในการไปเยือนเกาหลี ก็สามารถยื่นขอ/รับวีซ่าโดยไปที่สถานทูตได้ด้วยตนเอง

3. ระยะเวลาในการขอวีซ่า: 10 วันทำการ


3. ค่าดำเนินการ

 • Single Visa: PHP 2,000
 • Multiple Visa: PHP 4,500
คุณสามารถที่จะค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับการเดินทางมายังประเทศเกาหลีได้จากโพสต์นี้ หากมีข้อสงสัยสามารถที่จะคอมเมนท์ที่ด้านล่างได้

หวังว่าข้อมูลของเราจะมีประโยชน์และเจอกันใหม่ในโพสต์หน้านะคะ~!


  🤞🏻Subscribe พวกเรา Creatrip บน Youtube 

Creatrip Instagram
instagram.com/creatrip.thailand

🎈ช้อปปิ้ง|สั่งซื้อสินค้าเกาหลี


บล็อกที่แนะนำ
LoadingIcon