logo
DEPRECATED_MapFillIconBẢN ĐỒ
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tháng 5 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 6 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tháng 7 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 8 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Chuyến tham quan Ngày Hoa Anh Đào Thế Giới E ở Daegu | Khởi hành từ Busan
DaeguChuyến tham quan Ngày Hoa Anh Đào Thế Giới E ở Daegu | Khởi hành từ BusanVND 1,546,571
DEPRECATED_StarIcon4.4(6699)
8K+
Lớp học Taekwondo Combat ở Daegu
DaeguLớp học Taekwondo Combat ở DaeguVND 1,849,160
DEPRECATED_EyeIcon 54217
Tour 2 ngày 1 đêm thăm các địa điểm quay K-drama
DaeguTour 2 ngày 1 đêm thăm các địa điểm quay K-dramaVND 5,229,949
DEPRECATED_EyeIcon 33736
Tour Daegu + Andong hoặc Daegu + Gyeongju
DaeguTour Daegu + Andong hoặc Daegu + GyeongjuVND 7,097,788
DEPRECATED_EyeIcon 29909
Tour trải nghiệm ở chùa 2 ngày 1 đêm, khởi hành từ Daegu
DaeguTour trải nghiệm ở chùa 2 ngày 1 đêm, khởi hành từ DaeguVND 5,229,949
DEPRECATED_StarIcon5.0(1)
30K+
SungDangMot Vill
Daegu NamguSungDangMot VillGIẢM GIÁ 10%
DEPRECATED_StarIcon4.4(205)
75K+
Tour y tế trong ngày ở Daegu
DaeguTour y tế trong ngày ở DaeguVND 2,241,407
DEPRECATED_StarIcon4.8(9)
36K+
Tour xem Daegu Powerful K-pop Concert
DaeguTour xem Daegu Powerful K-pop ConcertHết hàng
DEPRECATED_StarIcon4.3(3)
15K+
Vé Daegu City Tour Bus
DaeguVé Daegu City Tour BusVND 134,484
DEPRECATED_StarIcon5.0(1)
95K+
Scene Of Daehwa, Daegu
Daegu JungangnoScene Of Daehwa, DaeguVND 100,863
DEPRECATED_StarIcon4.7(111)
93K+
Coffee Myungga chi nhánh EXCO
DaeguCoffee Myungga chi nhánh EXCOVND 140,088
DEPRECATED_StarIcon4.2(6)
25K+
Coffee Myungga cơ sở chính
DaeguCoffee Myungga cơ sở chínhVND 168,105
DEPRECATED_StarIcon4.4(122)
61K+
A-PLANE
Daegu JungguA-PLANEVND 65,374
DEPRECATED_StarIcon4.1(72)
78K+
Mounhowazhang
Daegu JungangnoMounhowazhangVND 101,610
DEPRECATED_StarIcon4.2(107)
117K+
Coffee Myungga đường Kim Gwangseok
Daegu JungguCoffee Myungga đường Kim GwangseokVND 140,088
DEPRECATED_StarIcon4.1(96)
94K+
Camp by Coffee myunga
Daegu JungguCamp by Coffee myungaVND 140,088
DEPRECATED_StarIcon4.3(138)
73K+
Blue Blues, Daegu
Daegu NamguBlue Blues, DaeguGIẢM GIÁ 10%
DEPRECATED_StarIcon4.3(32)
65K+
Coffee myunga chi nhánh La Finca
Daegu SuseongguCoffee myunga chi nhánh La FincaCoupon Giảm Giá 10%
DEPRECATED_StarIcon4.3(448)
97K+