logo
DEPRECATED_MapFillIconBẢN ĐỒ
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tháng 5 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 6 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tháng 7 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng 8 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SIM không giới hạn dữ liệu của KT Link Korea
Hàn QuốcSIM không giới hạn dữ liệu của KT Link KoreaVND 336,405
DEPRECATED_StarIcon4.9(129)
485K+
(Nhận tại sân bay) SIM LG U+ không giới hạn data
Hàn Quốc(Nhận tại sân bay) SIM LG U+ không giới hạn dataVND 285,944
DEPRECATED_StarIcon4.8(226)
427K+
Combo sân bay (Thẻ giao thông + SIM/ eSIM/ cục phát wifi nhận tại sân bay)
IncheonCombo sân bay (Thẻ giao thông + SIM/ eSIM/ cục phát wifi nhận tại sân bay)VND 317,716
DEPRECATED_StarIcon4.6(29446)
35K+
SKT eSIM không giới hạn data
Hàn QuốcSKT eSIM không giới hạn dataVND 269,124
DEPRECATED_StarIcon5.0(200)
360K+
20%
eSIM Usimsa
Hàn QuốceSIM UsimsaVND 57,563
DEPRECATED_StarIcon4.7(47)
203K+
Bộ phát Wifi của Wifi Dosirak
Incheon Sân Bay IncheonBộ phát Wifi của Wifi DosirakVND 47,284
DEPRECATED_StarIcon5.0(23)
247K+
eSIM Hàn Quốc LG U+ tốc độ cao
Hàn QuốceSIM Hàn Quốc LG U+ tốc độ caoVND 285,944
DEPRECATED_StarIcon4.6(122)
297K+
Thẻ SIM Trả trước Hàn Quốc với Dữ liệu không giới hạn + Gọi + Tin nhắn (Lấy tại cửa hàng) | Chingu Mobile
SeoulThẻ SIM Trả trước Hàn Quốc với Dữ liệu không giới hạn + Gọi + Tin nhắn (Lấy tại cửa hàng) | Chingu MobileVND 598,053
DEPRECATED_StarIcon4.9(387)
1051K+
Wifi Dosirak eSIM
Hàn QuốcWifi Dosirak eSIMVND 95,315
DEPRECATED_StarIcon3.4(21)
33K+
SIM Hàn Quốc trả trước Link Korea (có thể nạp tiền)
Seoul MyeongdongSIM Hàn Quốc trả trước Link Korea (có thể nạp tiền)VND 822,323
DEPRECATED_StarIcon5.0(5)
85K+
SKT eSIM  không giới hạn data
Hàn QuốcSKT eSIM không giới hạn dataVND 110,266
DEPRECATED_StarIcon5.0(1)
5K+
Thẻ eSIM trả trước Hàn Quốc với Dữ liệu + Cuộc gọi + Tin nhắn không giới hạn | Chingu Mobile
Hàn QuốcThẻ eSIM trả trước Hàn Quốc với Dữ liệu + Cuộc gọi + Tin nhắn không giới hạn | Chingu MobileVND 598,053
DEPRECATED_StarIcon5.0(10)
7K+
SIM di động trả trước Dosirak
Seoul SeodaemunSIM di động trả trước DosirakVND 654,121
DEPRECATED_StarIcon5.0(4)
25K+
82 broad × Thuê cục phát SKT WIFI
Incheon82 broad × Thuê cục phát SKT WIFIVND 61,674
DEPRECATED_StarIcon4.5(4)
33K+
Thuê cục phát KT WIFI
Hàn QuốcThuê cục phát KT WIFIVND 61,674
DEPRECATED_StarIcon5.0(6)
33K+
Thẻ SIM trả trước Hàn Quốc với Dữ liệu không giới hạn + Cuộc gọi + Tin nhắn (Lấy tại sân bay) | Chingu Mobile
Incheon Sân Bay IncheonThẻ SIM trả trước Hàn Quốc với Dữ liệu không giới hạn + Cuộc gọi + Tin nhắn (Lấy tại sân bay) | Chingu MobileVND 635,432
DEPRECATED_StarIcon5.0(5)
4K+
Thẻ SIM trả trước Hàn Quốc với Dữ liệu không giới hạn + Cuộc gọi + Tin nhắn (Giao hàng trong nước) | Chingu Mobile
Hàn QuốcThẻ SIM trả trước Hàn Quốc với Dữ liệu không giới hạn + Cuộc gọi + Tin nhắn (Giao hàng trong nước) | Chingu MobileVND 635,432
DEPRECATED_StarIcon4.8(43)
154K+
(Nhận tại sân bay) Wifi di động LG U+
Hàn Quốc(Nhận tại sân bay) Wifi di động LG U+VND 69,897
DEPRECATED_StarIcon5.0(21)
122K+