logo
Shelving display at 광장시장 156호 아씨방 featuring a retail collection of paper, stationery, wood, and plastic products in Seoul, Korea.
Retail marketplace in Korea's City Square Market: featuring automotive design, trade services, events, and customer experiences.
Creative composite textile pattern in electric blue and carmine colors showcased in 광장시장 156호 아씨방 publication.
Textile art display of Korean linens with carmine and magenta patterns, sold at 광장시장 156호 아씨방.
Wooden room interior with patterned linens, dress shirt, and bedding.
Carmine and magenta patterned fashion accessories collection made of plastic and textile materials at 광장시장 156호 아씨방.
Automotive tire with wood, textile, plastic and synthetic rubber on a magenta rectangle in a Korean publication, at 광장시장 156호 아씨방.
Creative textile patterns, including linens, tablecloths, and beddings at 광장시장 156호 아씨방 in Seoul, Korea.
Artistic plaid patterned linens displayed in 광장시장 156호 아씨방, Korea on pink and magenta flooring.
Colorful textile pattern in a rectangular form resembling an organism painting, titled 광장시장 156호 아씨방
Shelving display at 광장시장 156호 아씨방 featuring a retail collection of paper, stationery, wood, and plastic products in Seoul, Korea.
Retail marketplace in Korea's City Square Market: featuring automotive design, trade services, events, and customer experiences.
Creative composite textile pattern in electric blue and carmine colors showcased in 광장시장 156호 아씨방 publication.
Textile art display of Korean linens with carmine and magenta patterns, sold at 광장시장 156호 아씨방.
Wooden room interior with patterned linens, dress shirt, and bedding.
Carmine and magenta patterned fashion accessories collection made of plastic and textile materials at 광장시장 156호 아씨방.
Automotive tire with wood, textile, plastic and synthetic rubber on a magenta rectangle in a Korean publication, at 광장시장 156호 아씨방.
Creative textile patterns, including linens, tablecloths, and beddings at 광장시장 156호 아씨방 in Seoul, Korea.
Artistic plaid patterned linens displayed in 광장시장 156호 아씨방, Korea on pink and magenta flooring.
Colorful textile pattern in a rectangular form resembling an organism painting, titled 광장시장 156호 아씨방
Shelving display at 광장시장 156호 아씨방 featuring a retail collection of paper, stationery, wood, and plastic products in Seoul, Korea.
Retail marketplace in Korea's City Square Market: featuring automotive design, trade services, events, and customer experiences.
Creative composite textile pattern in electric blue and carmine colors showcased in 광장시장 156호 아씨방 publication.
Textile art display of Korean linens with carmine and magenta patterns, sold at 광장시장 156호 아씨방.
Wooden room interior with patterned linens, dress shirt, and bedding.
Carmine and magenta patterned fashion accessories collection made of plastic and textile materials at 광장시장 156호 아씨방.
Automotive tire with wood, textile, plastic and synthetic rubber on a magenta rectangle in a Korean publication, at 광장시장 156호 아씨방.
Creative textile patterns, including linens, tablecloths, and beddings at 광장시장 156호 아씨방 in Seoul, Korea.
Artistic plaid patterned linens displayed in 광장시장 156호 아씨방, Korea on pink and magenta flooring.
Colorful textile pattern in a rectangular form resembling an organism painting, titled 광장시장 156호 아씨방
Shelving display at 광장시장 156호 아씨방 featuring a retail collection of paper, stationery, wood, and plastic products in Seoul, Korea.
Retail marketplace in Korea's City Square Market: featuring automotive design, trade services, events, and customer experiences.
Creative composite textile pattern in electric blue and carmine colors showcased in 광장시장 156호 아씨방 publication.
Textile art display of Korean linens with carmine and magenta patterns, sold at 광장시장 156호 아씨방.
Wooden room interior with patterned linens, dress shirt, and bedding.
Shelving display at 광장시장 156호 아씨방 featuring a retail collection of paper, stationery, wood, and plastic products in Seoul, Korea.
Retail marketplace in Korea's City Square Market: featuring automotive design, trade services, events, and customer experiences.
Creative composite textile pattern in electric blue and carmine colors showcased in 광장시장 156호 아씨방 publication.
Textile art display of Korean linens with carmine and magenta patterns, sold at 광장시장 156호 아씨방.
Wooden room interior with patterned linens, dress shirt, and bedding.
Carmine and magenta patterned fashion accessories collection made of plastic and textile materials at 광장시장 156호 아씨방.
Automotive tire with wood, textile, plastic and synthetic rubber on a magenta rectangle in a Korean publication, at 광장시장 156호 아씨방.
Creative textile patterns, including linens, tablecloths, and beddings at 광장시장 156호 아씨방 in Seoul, Korea.
Artistic plaid patterned linens displayed in 광장시장 156호 아씨방, Korea on pink and magenta flooring.
Colorful textile pattern in a rectangular form resembling an organism painting, titled 광장시장 156호 아씨방
Shelving display at 광장시장 156호 아씨방 featuring a retail collection of paper, stationery, wood, and plastic products in Seoul, Korea.
Retail marketplace in Korea's City Square Market: featuring automotive design, trade services, events, and customer experiences.
Creative composite textile pattern in electric blue and carmine colors showcased in 광장시장 156호 아씨방 publication.
Textile art display of Korean linens with carmine and magenta patterns, sold at 광장시장 156호 아씨방.
Wooden room interior with patterned linens, dress shirt, and bedding.
Carmine and magenta patterned fashion accessories collection made of plastic and textile materials at 광장시장 156호 아씨방.
Automotive tire with wood, textile, plastic and synthetic rubber on a magenta rectangle in a Korean publication, at 광장시장 156호 아씨방.
Creative textile patterns, including linens, tablecloths, and beddings at 광장시장 156호 아씨방 in Seoul, Korea.
Artistic plaid patterned linens displayed in 광장시장 156호 아씨방, Korea on pink and magenta flooring.
Colorful textile pattern in a rectangular form resembling an organism painting, titled 광장시장 156호 아씨방
Shelving display at 광장시장 156호 아씨방 featuring a retail collection of paper, stationery, wood, and plastic products in Seoul, Korea.
Retail marketplace in Korea's City Square Market: featuring automotive design, trade services, events, and customer experiences.
Creative composite textile pattern in electric blue and carmine colors showcased in 광장시장 156호 아씨방 publication.
Textile art display of Korean linens with carmine and magenta patterns, sold at 광장시장 156호 아씨방.
Wooden room interior with patterned linens, dress shirt, and bedding.
Carmine and magenta patterned fashion accessories collection made of plastic and textile materials at 광장시장 156호 아씨방.
Automotive tire with wood, textile, plastic and synthetic rubber on a magenta rectangle in a Korean publication, at 광장시장 156호 아씨방.
Creative textile patterns, including linens, tablecloths, and beddings at 광장시장 156호 아씨방 in Seoul, Korea.
Artistic plaid patterned linens displayed in 광장시장 156호 아씨방, Korea on pink and magenta flooring.
Colorful textile pattern in a rectangular form resembling an organism painting, titled 광장시장 156호 아씨방
  1/10

  Cửa hàng chăn ga 156 Assibang chợ Gwangjang

  DEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIcon17 Bình luận252K+
  GIẢM GIÁ 2,000 KRW
  • DEPRECATED_GiftIconĐảm bảo quyền lợi thành viên Creatrip
  • DEPRECATED_LanguageIconCó tiếng Anh

  👍 100% khách hàng cảm thấy hài lòng

  2023.09.19
  Creatrip vẫn cung cấp dịch vụ mua chăn bông số 156 chứ? Mình vừa tìm trên web mà không thấy.
  DEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIcon5
  陳昕妤
  DefaultProfileIcon
  2020.02.24
  Chúng tôi đã mua một chiếc chăn ba giường tại cửa hàng số 156 vào đầu tháng 2 và muốn mua nó sau khi trở về nhà. Vì vậy, tôi muốn hỏi liệu cửa hàng này có thể chấp nhận đơn đặt hàng trên Internet không?
  DEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIcon5
  Azone
  DefaultProfileIcon
  2019.10.21
  Tôi có thể giúp bạn đến khách sạn gần Dongdaemun không?
  DEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIcon5
  ann95i0609
  2019.09.05
  Tại sao tôi đặt một cuộc hẹn và chỉ bật lên phiếu giảm giá thay vì đặt một cuộc hẹn? Các ý kiến sau đây cần được bảo lưu nhưng bài viết không cần phải được bảo lưu. Nó mâu thuẫn và không thể được bảo lưu.
  DEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIcon5
  wing0024
  2019.08.12
  Tại sao trang điện thoại di động hiển thị: Vận chuyển ra nước ngoài chỉ tốn 100 đô la Đài Loan? Và theo ý kiến của cư dân mạng, nó nên được gửi đến Shuangbei Tao trong vòng 5 kg phí này.
  DEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIcon5
  joan561104
  DefaultProfileIcon
  more

  Giới Thiệu

  • Cửa hàng chăn ga số 156 Assibang ở chợ Gwangjang là nơi bạn có thể mua chăn của Hàn Quốc với giá hợp lý. Chăn hè chỉ 29,000 won cho chăn giường đơn và 39,000 won cho chăn giường đôi, rẻ hơn so với các cửa hàng khác.
  • Đây là cửa hàng đáng tin cậy bán chăn sợi micreofiber Hàn Quốc.
  • Assibang cung cấp dịch vụ đóng gói chân không đặc biệt cho khách du lịch nước ngoài. Chăn trở nên nhỏ gọn và tiện cho việc di chuyển hơn nhiều.

  Tùy Chọn


      Lưu ý

      • Nhân viên có thể nói tiếng Anh cơ bản
      • Đưa coupon cho nhân viên cửa hàng khi thanh toán để được giảm giá 1,000 won khi mua chăn mùa hè và 2,000 won khi mua chăn mùa đông
      • Không cần phải đặt trước.
      • Nếu có bất cứ vấn đề gì trong việc sử dụng coupon, vui lòng liên hệ qua help@creatrip.com.

      Thông Tin Cơ Bản

      FilledLocationIcon서울 종로구 창경궁로 88
      Tên địa điểm
      광장시장 156호 아씨방
      • SĐT hỗ trợ khách hàng02-2261-4112
      • Giờ mở cửa
        01.01 ~ 12.31
        THỨ 2
        07:00-18:00
        THỨ 3
        07:00-18:00
        THỨ 4
        07:00-18:00
        THỨ 5
        07:00-18:00
        THỨ 6
        07:00-18:00
        THỨ 7
        07:00-18:00
        CHỦ NHẬT
        07:00-18:00
        01.01 ~ 12.31 DEPRECATED_ArrowIcon
        THỨ 2
        07:00-18:00
        THỨ 3
        07:00-18:00
        THỨ 4
        07:00-18:00
        THỨ 5
        07:00-18:00
        THỨ 6
        07:00-18:00
        THỨ 7
        07:00-18:00
        CHỦ NHẬT
        07:00-18:00

      GAAN GẦN ĐÂY
      Line 1
      Jongno 5(o)-ga216m
      Line 5
      Euljiro 4(sa)-ga417m
      Line 2
      Euljiro 4(sa)-ga417m

      17 Bình luận

      DEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIcon4.9
      RecommendIcon100% khách hàng cảm thấy hài lòng

      LoadingIcon


      LoadingIcon

      Có thể bạn cũng thích

      DEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIconDEPRECATED_StarIcon
      Cửa hàng chăn ga 156 Assibang chợ Gwangjang
      DEPRECATED_ArrowIcon
      Gợi ý sản phẩm tương tự
      LoadingIcon