logo
Trong môi trường tiếng Việt, việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Học viện Hàn Quốc là khó khăn.
서강대학교
서강대학교
서강대학교
seogang
Language Course Image
서강대학교
서강대학교
서강대학교
seogang
Language Course Image
서강대학교
서강대학교
서강대학교
seogang
Language Course Image
서강대학교
서강대학교
서강대학교
seogang
  1/5
  Seoul Sinchon
  Khoá học chính quy Đại học Sogang
  DEPRECATED_StarIcon5(8)Đánh giáDEPRECATED_ArrowIcon
  Học phí mỗi học kỳ
  Học kỳVND 39,844,618
  Phí đăng kýVND 2,025,998
  Phí đăng ký cần được thanh toán trước khi đóng học phí khi đăng ký khóa học tiếng Hàn, và chỉ cần thanh toán một lần ngay cả khi bạn đăng ký nhiều học kỳ.

  Thời gian đăng ký trước
  D-02024-05-29 ~ 2024-06-11
  0 ngày sau, đăng ký trước sẽ bắt đầu.
  Hãy chắc chắn kiểm tra!Bạn có thể đăng ký trước thông qua Creatrip trước thời gian đăng ký chính thức của trường học.Quy trình tương tự như thời gian tiếp nhận thông thường, không có chi phí phát sinh thêm.Vui lòng tham khảo liên kết để biết thêm chi tiết.

  Học kỳ
  Mùa thu2024-09-05 ~ 2024-11-20
  Mùa đông2024-12-03 ~ 2025-02-21

  Đặc điểm của trường học ngoại ngữ
  Sáng / Chiều
  Có lớp buổi sáng/ buổi chiều

  Thông tin hữu ích khi hỗ trợ
  Khoá học chính quy Đại học SogangThông tin tiền thuê nhà hàng tháng
  280 học sinh đã đăng ký!
  Học phí mỗi học kỳ
  Học kỳVND 39,844,618
  Phí đăng kýVND 2,025,998
  Phí đăng ký cần được thanh toán trước khi đóng học phí khi đăng ký khóa học tiếng Hàn, và chỉ cần thanh toán một lần ngay cả khi bạn đăng ký nhiều học kỳ.

  DEPRECATED_PointIconSau khi vượt qua khóa học ngôn ngữ, hãy để lại đánh giá để nhận điểm thưởng.
  Tặng tới 8,604 điểm thưởng

  LoadingIcon
  280 học sinh đã đăng ký!