logo
main-image
main-image
Hãy đặt trước sản phẩm mong muốn và nhận hàng tại Hàn Quốc.
Không cần phải lo lắng về phí vận chuyển quốc tế, thuế hải quan!Kỷ niệm khai trương, phí vận chuyển và phí bảo quản trong nước Hàn Quốc là miễn phí.Ngay cả khi thời gian du lịch và thời gian giảm giá không khớp nhau, hãy mua sắm trước và đến nhận hàng khi đi du lịch.
DEPRECATED_LinkIcon
Tôi sử dụng như thế nào?1 tháng nữa tôi sẽ đi Hàn Quốc, nếu như ưu đãi hiện tại kết thúc vào lúc đó, hãy mua trước và nhận sau.
1
Gửi link của sản phẩm bạn muốn mua
estimate-guide-1
2
Xác nhận giá ước lượng chính xác sau 1 giây sau đó thanh toán sản phẩm
estimate-guide-2
3
Đặt lịch trình đón tại Gangnam phù hợp với lịch trình du lịch
estimate-guide-3