logo
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
부산가톨릭대학교
  1/5
  มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งปูซาน คอร์สเรียนปกติ
  ค่าเรียนต่อเทอม
  ภาคการศึกษาTHB 0
  ค่าสมัครยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
  ค่าธรรมเนียมการสมัครคือจำนวนเงินที่จ่ายก่อนที่จะชำระค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครเรียนที่สถาบันสอนภาษา และจะจ่ายเพียงรอบเดียวแม้ว่าจะสมัครหลายเทอมการศึกษาก็ตาม

  ช่วงเวลาในการสมัคร

  ภาคการศึกษา

  คุณสมบัติของโรงเรียนภาษา
  เวลาเรียนเช้า
  เรียนเฉพาะช่วงเช้า

  สมัครหอพักได้
  เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครหอพักในได้

  ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
  สถาบันนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร

  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการสนับสนุน
  52 คนได้สมัครเป็นนักเรียน!
  ค่าเรียนต่อเทอม
  ภาคการศึกษาTHB 0
  ค่าสมัครยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
  ค่าธรรมเนียมการสมัครคือจำนวนเงินที่จ่ายก่อนที่จะชำระค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครเรียนที่สถาบันสอนภาษา และจะจ่ายเพียงรอบเดียวแม้ว่าจะสมัครหลายเทอมการศึกษาก็ตาม

  DEPRECATED_PointIconหลังจากที่ผ่านการสอบภาษา หากคุณทิ้งความคิดเห็นเราจะมอบคะแนนให้คุณ
  มากถึง 57.5 คะแนน

  LoadingIcon
  52 คนได้สมัครเป็นนักเรียน!