logo
korea univ
korea unv
korea univ
고려대학교
Language Course Image
korea univ
korea unv
korea univ
고려대학교
Language Course Image
korea univ
korea unv
korea univ
고려대학교
Language Course Image
korea univ
korea unv
korea univ
고려대학교
  1/5
  โซล มหาวิทยาลัยโคเรีย
  มหาวิทยาลัยโคเรีย คอร์สเรียนปกติ
  DEPRECATED_StarIcon4.5(2)รีวิวDEPRECATED_ArrowIcon
  ค่าเรียนต่อเทอม
  ภาคการศึกษาTHB 55,436.7
  ค่าสมัครTHB 3,470.82
  ค่าธรรมเนียมการสมัครคือจำนวนเงินที่จ่ายก่อนที่จะชำระค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครเรียนที่สถาบันสอนภาษา และจะจ่ายเพียงรอบเดียวแม้ว่าจะสมัครหลายเทอมการศึกษาก็ตาม

  ช่วงเวลาในการสมัคร
  D-422024-06-03 ~ 2024-07-12
  การสมัครจะเริ่มต้นหลังจาก 42 วัน

  ภาคการศึกษา
  ฤดูใบไม้ร่วง2024-09-11 ~ 2024-11-26
  ฤดูหนาว2024-12-12 ~ 2025-02-26

  คุณสมบัติของโรงเรียนภาษา
  เวลาเรียนเช้า/บ่าย
  มีหลักสูตร ครึ่งเช้า/ครึ่งบ่าย

  สมัครหอพักได้
  เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครหอพักในได้

  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการสนับสนุน
  มหาวิทยาลัยโคเรีย คอร์สเรียนปกติรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่ารายเดือน
  124 คนได้สมัครเป็นนักเรียน!
  ค่าเรียนต่อเทอม
  ภาคการศึกษาTHB 55,436.7
  ค่าสมัครTHB 3,470.82
  ค่าธรรมเนียมการสมัครคือจำนวนเงินที่จ่ายก่อนที่จะชำระค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครเรียนที่สถาบันสอนภาษา และจะจ่ายเพียงรอบเดียวแม้ว่าจะสมัครหลายเทอมการศึกษาก็ตาม

  DEPRECATED_PointIconหลังจากที่ผ่านการสอบภาษา หากคุณทิ้งความคิดเห็นเราจะมอบคะแนนให้คุณ
  มากถึง 8,409.6 คะแนน

  LoadingIcon
  124 คนได้สมัครเป็นนักเรียน!