logo
이화여자대학교
이화여자대학교
이화여자대학교
이화여자대학교
Language Course Image
이화여자대학교
이화여자대학교
이화여자대학교
이화여자대학교
Language Course Image
이화여자대학교
이화여자대학교
이화여자대학교
이화여자대학교
Language Course Image
이화여자대학교
이화여자대학교
이화여자대학교
이화여자대학교
  1/5
  โซล อีแด
  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา คอร์สเรียนปกติ
  DEPRECATED_StarIcon5(8)รีวิวDEPRECATED_ArrowIcon
  ค่าเรียนต่อเทอม
  ภาคการศึกษาTHB 54,035.94
  ค่าสมัครTHB 2,333.19
  ค่าธรรมเนียมการสมัครคือจำนวนเงินที่จ่ายก่อนที่จะชำระค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครเรียนที่สถาบันสอนภาษา และจะจ่ายเพียงรอบเดียวแม้ว่าจะสมัครหลายเทอมการศึกษาก็ตาม

  ช่วงเวลาในการสมัคร
  D-452024-06-10 ~ 2024-07-19
  การสมัครจะเริ่มต้นหลังจาก 45 วัน

  ภาคการศึกษา
  ฤดูใบไม้ร่วง2024-09-06 ~ 2024-11-21
  ฤดูหนาว2024-12-05 ~ 2025-02-19

  คุณสมบัติของโรงเรียนภาษา
  เวลาเรียนเช้า
  เรียนเฉพาะช่วงเช้า

  สมัครหอพักได้
  เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครหอพักในได้

  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการสนับสนุน
  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา คอร์สเรียนปกติรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่ารายเดือน
  224 คนได้สมัครเป็นนักเรียน!
  ค่าเรียนต่อเทอม
  ภาคการศึกษาTHB 54,035.94
  ค่าสมัครTHB 2,333.19
  ค่าธรรมเนียมการสมัครคือจำนวนเงินที่จ่ายก่อนที่จะชำระค่าเล่าเรียนเมื่อสมัครเรียนที่สถาบันสอนภาษา และจะจ่ายเพียงรอบเดียวแม้ว่าจะสมัครหลายเทอมการศึกษาก็ตาม

  DEPRECATED_PointIconหลังจากที่ผ่านการสอบภาษา หากคุณทิ้งความคิดเห็นเราจะมอบคะแนนให้คุณ
  มากถึง 8,090.4 คะแนน

  LoadingIcon
  224 คนได้สมัครเป็นนักเรียน!