logo
เขต

เกาหลีใต้เตรียมแก้ไขกฎหมายการทำแท้ง

หลังจากที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายการทำแท้งมานาน ในที่สุดรัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินเสนอการแก้ไขกฎหมายให้การทำแท้งอายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายวันนี้!

마타티카
4 years ago

หลังจากที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฏหมายการทำแท้งมานาน ในที่สุดรัญบาลเกาหลีใต้ตัดสินเสนอการแก้ไขกฏหมายให้การทำแท้งอายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฏหมายวันนี้!

Cr.  Yonhap News

สวัสดีค่ะทุกคน! พวกเรา Creatrip ศูนย์รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวเกาหลีที่อัพเดทโดยคนเกาหลีในทุก ๆ วัน


#ข่าวเกาหลี #การทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย

#กฎหมายการทำแท้ง #อายุครรภ์ต่ำกว่า14สัปดาห์


กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้เตรียมประกาศแผนการแก้ไขกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติสุขภาพแม่และเด็กในวันนี้(7) โดยมีพิจารณาให้การทำแท้งที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกเลิกบทลงโทษคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ตามผลการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2019


🤞🏻Subscribe พวกเรา Creatrip บน Youtube 

Creatrip Instagram
instagram.com/creatrip.thailand

🎈ข่าวเกาหลี


เกาหลีใต้เตรียมแก้ไขกฎหมายการทำแท้ง

หลังจากที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฏหมายการทำแท้งมานาน ในที่สุดรัญบาลเกาหลีใต้ตัดสินเสนอการแก้ไขกฏหมายให้การทำแท้งอายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฏหมายวันนี้!

Cr. SBS Moring Wide

ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ตัดสินให้กฎหมายอาญาที่ว่าด้วยการทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยระบุว่า ข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้หญิงและบีบบังคับในการเลือกมากเกินไป และให้ที่ประชุมรัฐสภาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้

ปัจจุบันการทำแท้งยังถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในกาหลีใต้ โดยผู้หญิงที่ทำแท้งอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง 3 ปี แม้ว่าจะเป็นการทำแท้งที่อายุครรภ์น้อย ตามกฎหมายอาญา 2 มาตราที่ถูกประกาศใช้ตั้งแต่ปี 1953 ระบุว่า "หญิงที่ทำแท้งด้วยตัวเองหรือวิธีอื่นๆ" ต้องได้ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับมากถึง 2 ล้านวอน


หลังจากที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฏหมายการทำแท้งมานาน ในที่สุดรัญบาลเกาหลีใต้ตัดสินเสนอการแก้ไขกฏหมายให้การทำแท้งอายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฏหมายวันนี้!

Cr. SBS Moring Wide

และแพทย์ผู้ปฏิบัติการที่ได้รับความยินยอมจากคนไข้อาจได้รับโทษจำคุก 2 ปีและ 3 ปีสำหรับการปฏิบัติการที่ไม่ได้รับความยินยอม ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่การทำแท้งที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายและผู้หญิงที่ทำแท้งไม่ต้องรับโทษใดๆ

นอกจากนั้นยังอนุญาตให้ทำแท้งที่มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 24 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายในกรณีที่จำเป็นเช่น การถูกข่มขืน ประชาชนเกาหลีใต้มีเวลาประมาณ 40 วันในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย ก่อนที่จะส่งเรื่องไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป


หลังจากที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฏหมายการทำแท้งมานาน ในที่สุดรัญบาลเกาหลีใต้ตัดสินเสนอการแก้ไขกฏหมายให้การทำแท้งอายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฏหมายวันนี้!

Cr.  Yonhap News

ถึงแม้ว่าการแก้ไขกฎหมายสุขภาพแม่และเด็กในครั้งนี้จะอนุญาตให้การทำแท้งที่มีอายุครรภ์น้อยสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ยกเลิกข้อกฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทำแท้งและยังอยู่ภายใต้กฎหมายอาญา ซึ่งอาจเสี่ยงก่อให้เกิดการประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่มสตรีอีกครั้ง

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการความเท่าเทียมทางเพศภายใต้กระทรวงยุติธรรม เสนอให้กระทรวงพิจารณาให้สิทธิในการเลือกของผู้หญิง ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสนอให้ยกเลิกข้อกฎหมายที่อายุนานหลายสิบปี


หลังจากที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกฏหมายการทำแท้งมานาน ในที่สุดรัญบาลเกาหลีใต้ตัดสินเสนอการแก้ไขกฏหมายให้การทำแท้งอายุครรภ์ต่ำกว่า 14 สัปดาห์สามารถทำได้อย่างถูกกฏหมายวันนี้!

Cr.  Yonhap News

ในการประชุมแถลงข่าวกล่าวว่า "เสียงและประสบการณ์ของผู้หญิงควรได้รับการยอมรับจากสาธารณชน(โดยการกำหนดเป็นกฎหมาย)" และกล่าวเสริมว่า "ผู้หญิงควรมีสิทธิ์ในการเลือกตามกฎหมาย" ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ,และตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศและอนุญสัญญาสหประชาชาติกล่าวว่า การเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบต้องถูกยกเลิก

กฎหมายที่อนุญาตการทำแท้งฉบับใหม่จะถูกพิจารณาโดยรัฐสภาเกาหลีใต้และจะประกาศใช้ในเดือนมกราคมปี 2021

แหล่งข่าว Yonhap News,SBS Moring Wide 🤞🏻Subscribe พวกเรา Creatrip บน Youtube 

Creatrip Instagram
instagram.com/creatrip.thailand

🎈ข่าวเกาหลี

โพสต์ที่น่าสนใจ
ยอดเข้าชมมากที่สุด

ยอดเข้าชมมากที่สุด